Menü Bezárás

A kérvény sikeresen elküldésre került!

A tájékoztatás elektronikus levélben történik.

Adatkezelőnek a kérvény kézhezvételét követően egy (1) hónap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a kérelemmel kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az ügyfélnek írásban megküldje, melyet 2 hónappal indokolt esetben meghosszabbíthat.

Az ügyintézéssel kapcsolatos további részletes tájékoztatást az adatkezelési tájékoztatóban talál, amely elérhető a Cég telephelyén és a weboldalon is.

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasszal kíván élni panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címezheti, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

error: Content is protected !!